Tatu-hanke – Yhteistyö Väestöliiton kanssa käynnistyy!

Yhteistyö Väestöliiton kanssa käynnistyy!

Läheissuhteisiin liittyvää lainsäädäntöä ja terveystietoa pakolaistaustaisille kotoutujille

Väestöliitto tekee yhteistyössä paikallisyhdistysten vapaaehtoisten kanssa perheeseen, seksuaalioikeuksiin ja lainsäädäntöön liittyvää kotouttavaa työtä.Hankkeessa jaamme perhesuhteisiin ja seksuaalioikeuksiin liittyvää monikulttuurista osaamista paikallisten yhdistysten ja Väestöliiton välillä. Väestöliitto valmentaa yhdistysten vapaaehtoisia toimimaan lähettiläinä kotoutumiskoulutuksissa ja vastaanottokeskuksissa 4 alueella (ruotsinkielinen Pohjanmaa, Vaasan seutu, Oulun seutu, Lieksa/Joensuun seutu).

Hankkeessa tehdään kiinteää yhteistyötä paikallisten yhdistysten, mm. Lieksan somaliperheyhdistyksen, Pohjois-Suomen somalialaisen tukiyhdistyksen, Finlands Röda Kors Österbottens svenska distriktin ja Vaasan SPR:n suomenkielisen osaston kanssa.

Hankkeen tuloksena kotouttavaa työtä tekevät yhdistykset luovat toimivia yhteistyömuotoja muiden järjestöjen, alueidensa koto-koulutusten tarjoajien, VOKien ja kuntien kanssa. Hankkeen seurauksena yhdistykset ovat entistä osaavampia palveluntarjoajina ja pystyvät toimimaan palveluiden tuottajina julkiselle puolelle.

Tatu -hankkeen koulutus vapaaehtoisille sunnuntaina 24.4. klo 9.30-16 Metka kylätalolla.

Comments are closed.