Metakka

Metakka eli Melodraama ja Metka taidetoiminta Lieksan kylissä on Taiken rahoittama vuonna 2023 toteutettava erityishanke harvaan asuttujen alueiden kulttuuritoimintaan. Hanke koostuu erilaisesta taidetoiminnasta Lieksan seudun harvaan asutuilla kylillä sekä elokuussa järjestettävästä Melodraama-teatteriproduktiosta.

Kylillä järjestettävä taidetoiminta sisältää mm. yhteisötaidetyöpajoja, osallistavia musiikkiesityksiä, tanssia sekä teatteria. Kyläläiset voivat itse vaikuttaa siihen minkälaista toimintaa kylillä järjestetään. Melodraama on Lieksan Jongunjoella järjestettävä monitaiteellinen luontoteatterikokemus, joka yhdistää teatteria, musiikkia, tanssia, maataidetta, melontaa ja patikointia.

Hanketta hallinnoi Metka-Kylätalo Lieksassa.


Metakka- hankkeen verkkosivut: 

https://www.metkataide.fi/