Noviisi novelli

Noviisi Novelli -hanke maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon kehittämiseksi on Lieksan Somaliperheyhdistys ry:n hallinnoima ja Brahean Kriivarit ry:n kanssa yhdessä toteuttama hanke. Hankkeen tavoitteena oli edistää Pohjois-Karjalaisten maahanmuuttajataustaisten kuntalaisten luku- ja kirjoitustaitoa, edistää kotoutumista, vähentää syrjäytymistä, vahvistaa kirjallisuusjärjestöjen monikulttuurisuusosaamista, tiivistää yhteistyötä ja luoda toimivat maakunnalliset yhteistyön rakenteet. Hankkeessa järjestettiin luku- ja kirjoituspiirejä, tarinapajoja maahanmuuttajille ja kantaväestölle. Tuotettiin maahanmuuttajien, opiskelijoitten ja kantaväestön itsensä kirjoittamia pirskahtelevia tarinoita kaikkien luettavaksi. Työstettiin sähköinen digikirja: Noviisi Novellit. Liitteenä on hankkeen raportti ja sähköiset julkaisut, digikirjat ja tarinat.

NO5 hankkeen raportointi (1)

Parhaita Tarinoita

Kikattava koivu